ΔΑΡΙΒΑΣ Ι.Κ.Ε

Αρχική

Ιστορικό Εταιρείας

Η  Εταιρεία μας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 ως Ομόρρυθμη εταιρεία και τον Δεκέμβριο του 2013 μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Στην ουσία αποτελεί το νομικό πρόσωπο που ενώνει τις δυνάμεις της οικογένειας Φιλιππίδη, στην προσπάθεια διεύρυνσης και συνένωσης των δραστηριοτήτων τους.

Ο Αριστείδης Φιλιππίδης δραστηριοποιούνταν ατομικά από 15ετίας με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, στην πόλη της Λάρισας. Σημαντικές είναι οι εμπειρίες των μετόχων της εταιρείας τα τελευταία 20 έτη στους τομείς της εισαγωγής και εμπορίας, γρανίτη, ξυλείας καθώς και την μεσιτεία και διαχείριση ακινήτων.

 Αντικείμενα Δραστηριότητας

Αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας είναι η διαχείριση και μεσιτεία ακινήτων και η εισαγωγή και εμπορία ξυλέιας.

Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει σε έρευνα αγοράς και επεκτείνεται στους τομείς της τυποποίησης και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, ακτινίδια, ελιές, λάδι καθώς και τυροκομικά προϊόντα στις αγορές της Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στα σχέδιά μας είναιι η επέκταση δραστηριοτήτων και στην εισαγωγή και εμπορία στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Έδρα Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας είναι ενοικιαζόμενο γραφείο επι της οδού Ριζοπούλου 33 στην Λάρισα.

Στα σχέδιά μας είναι η δημιουργία αποθήκης και εγκαταστάσεων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων σε αγροτεμάχιο στον Αμπελώνα Λάρισας.

     

(c) 2014 Darivas IKE. All Rights Reserved.